PL

PL

溶剂型丝印油墨

PL系列适用于玻璃

规格
 • 工艺:双组份无卤溶剂型油墨
 • 固化:热固化
 • 印刷效果: 高光
优点
 • 完整的无卤颜色系列
 • 优异的附着力
 • 高遮盖力
 • 良好的耐化学性
材料

 • 玻璃
 • PC
 • PET
 • 硬化PC
 • 硬化PMMA