EVOJET FLUO

EVOJET FLUO

UV数码喷墨墨水

荧光品红EvoJet Fluo-M和黄色EvoJet Fluo-Y 可作为专色使用且适合大部分材料的打印

规格
 • 工艺:数码UV
 • 喷头:7pl以上
 • 固化:汞灯或LED灯
 • 表现:高光泽
 • 紫外灯下颜色更加鲜艳
 • 与四原色一起打印混合可提高颜色鲜艳度
优点
 • 专色
 • 高精度
 • 快干型
 • 极小气味
 • 更好的流平
材料

 • Vinyl (乙烯基)
 • 防水布类
 • 广告横幅
 • 纸张
 • 帆布
 • 苯乙烯
 • 聚丙烯
 • 聚碳酸酯
 • Dibond®
 • Priplak®
 • Akylux®
 • 亚克力
 • 聚氯乙烯